Політика конфіденційності ТОВ АКЛІМА

Ця Політика обробки персональних даних та конфіденційності (далі - Політика) діє щодо всієї інформації, яку ТОВ АКЛІМА може отримати про користувача під час використання ним сайту https://aclima.ua/ (далі – веб-сайт).

Вважається, що Ви приймаєте умови нашої Політики після першого використання веб-сайту. Якщо Ви не приймаєте та не погоджуєтесь із цією Політикою, Ви повинні негайно припинити використання веб-сайту.

Обробка персональних даних користувача відбувається відповідно до Закону України «Про обробку персональних даних» та Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, який скасовує Директиву 95/46/ЄС.

ТОВ АКЛІМА не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються користувачами та не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак ТОВ АКЛІМА виходить із того, що користувач надає достовірну персональну інформацію під час реєстрації на сайті, персональні дані належать особисто йому та він підтримує цю інформацію в актуальному стані.

Визначення понять, що використовуються у цій Політиці

 • «персональні дані» означає будь-яку інформацію, що стосується прямо чи опосередковано фізичної особи - суб'єкта персональних даних.
 • «обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних та інші дії.
 • «конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання оператором вимога не допускати розповсюдження персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

Сфера дії Політики

Ця Політика поширюється лише на дії ТОВ АКЛІМА та користувачів веб-сайту. Політика не поширюється на будь-які веб-сайти, до яких можна отримати доступ із цього веб-сайту, включаючи, але не обмежуючись, будь-якими посиланнями, які ми можемо надати на веб-сайти соціальних мереж.

ТОВ АКЛІМА не контролює та не несе відповідальності за сайти, у тому числі їх зміст, третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на веб-сайті.

Цілі збору та обробки персональних даних

Більшість послуг, що надаються на веб-сайті, не вимагають будь-якої форми реєстрації, що дозволяє відвідувати веб-сайт, не розкриваючи свої персональні дані. Тим не менш, деякі послуги на веб-сайті можуть вимагати від Вас надання персональних даних.

У таких ситуаціях, якщо Ви вирішите не надавати будь-які персональні дані, які запитуються, Ви не зможете отримати доступ до окремих частин веб-сайту.

Проте, у разі, якщо Ви приймете рішення внести власні персональні дані на веб-сайті, цими діями Ви надаєте добровільну, повну та усвідомлену згоду на збір, зберігання та обробку внесених персональних даних.

Власником (контролером) і розпорядником (обробником) персональних даних у випадку їх надання виступає ТОВ «Акліма», код ЄДРПОУ 39343953, юридична адреса: 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, буд. № 104.

ТОВ АКЛІМА збирає, обробляє та зберігає лише ті персональні дані, які необхідні для надання послуг у повній відповідності до чинного законодавства України та міжнародних актів ратифікованих Верховною Радою України.

Персональні дані користувача ТОВ АКЛІМА може використовувати у таких цілях:

 • обробка, необхідна для виконання зобов'язань ТОВ АКЛІМА перед користувачем.
 • зв'язок із користувачем, у тому числі направлення розсилок, SMS, повідомлень, запитів та інформації щодо надання послуг, а також обробки запитів та заявок від користувача.
 • поліпшення якості сервісів, зручність їх використання, розробка нових сервісів та послуг.
 • таргетування рекламних матеріалів.
 • проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

Гарантія конфіденційності

ТОВ АКЛІМА обробляє персональні дані користувача, як описано в цій Політиці. Тим не менш, ТОВ АКЛІМА залишає за собою право проводити додаткову обробку даних у тій мірі, якою це дозволено або потрібно відповідно до закону або при сприянні будь-якому розслідуванню адміністративного або кримінального правопорушення.

ТОВ АКЛІМА використовує технічні та організаційні заходи, розроблені для захисту інформації від втрати, неправомірного використання, несанкціонованого доступу, розголошення, зміни чи знищення.

Строк збереження наданих персональних даних – безстроковий. Проте, Користувач має право звернутись щодо видалення усіх його персональних даних у порядку зміни персональної інформації.

Якщо Ви підозрюєте будь-яке неправомірне використання, втрату або несанкціонований доступ до Ваших даних, негайно повідомте нам про це, зв'язавшись з нами за цією адресою електронної пошти: info@aclima.com.ua

Зміна Політики

ТОВ АКЛІМА має право вносити зміни до цієї Політики, щоб вона точно відображала методи збору, обробки, використання, доступу та захисту персональних даних.

Відповідно Ви повинні переглядати цю Політику періодично. Коли ТОВ АКЛІМА змінює цю Політику, він оновлює дату «останньої зміни» у верхній частині цієї Політики. Зміни до цієї Політики є ефективними, коли вони опубліковані.

Зміна користувачем персональної інформації

Користувач може будь-якої миті оновити або доповнити свої персональні дані або їх частину, скориставшись функцією редагування персональних даних у розділі «Особистий кабінет».

Користувач має право вимагати від ТОВ АКЛІМА уточнення, блокування або видалення наданих ним персональних даних або їх частини у випадку, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними або не є необхідними для цілей обробки. А також вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав.

Права Користувача

Зареєструвавшись на Порталі, Ви маєте право:

 • отримувати інформацію про джерела збору та збереження своїх персональних даних, мету їх обробки;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням щодо обробки Ваших персональних даних;
 • звертатися із скаргами щодо опрацювання Ваших персональних даних володільцем чи розпорядником персональних даних до останніх або інших компетентних органів;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • відкликати згоду на обробку Ваших персональних даних.

Контактна інформація

Якщо у вас є питання або скарги щодо дотримання нами цієї Політики, або Ви б хотіли дати будь-які рекомендації або коментарі, щоб поліпшити якість нашої Політики, будь ласка, напишіть лист електронною поштою на адресу: info@aclima.com.ua