ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Всі умови гарантії регулюються законодавством України.

Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, які виконуються у межах гарантійних зобов'язань.

Постачальник залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у разі недотримання зазначених нижче умов гарантії.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

1. Гарантія дійсна за наявності правильно заповненого гарантійного талона із зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного терміну, а також повної інформації про компанію-інсталятора із зазначенням ПІБ фахівця відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу запуску, який потрібен для певного типу обладнання, яке вказане в таблиці цих гарантійних умов.

2. Перед використанням цього обладнання Покупець повинен детально ознайомитися з інструкцією по експлуатації придбаного Обладнання.

3. Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування авторизованими, уповноваженими організаціями. Проведення сервісного обслуговування оформлюється окремим договором. Гарантія не поширюється у разі несвоєчасного проведення (або не проведення взагалі) планового технічного обслуговування обладнання.

Оформлення гарантійного звернення до Постачальника відбувається виключно створенням та заповненням «Заявки на сервіс» на сайті: https://service.aclima.ua/

Для створення «Заявки на сервіс» Покупець має бути зареєстрований на сайті.

4. Гарантія не поширюється на витратні матеріали (фільтри, батарейки/акумулятори, масло, ремені тощо).

5. Гарантія не поширюється у разі, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.

6. Гарантія не поширюється у разі порушення правил транспортування і зберігання обладнання.

7. Гарантія не поширюється у разі використання обладнання не за призначенням.

8. Гарантія не поширюється у разі внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.

9. Гарантія не поширюється у разі пошкодження обладнання Покупцем або третьою особою.

10. Гарантія не поширюється у разі монтажу обладнання виконаного особами або організаціями, які не мають ліцензії та інших дозвільних документів на здійснення певного виду робіт.

11. Гарантія не поширюється у разі ремонту/налагодження/запуску в експлуатацію обладнання не уповноваженими на те організаціями/особами.

12. Гарантія не поширюється у разі, якщо обладнання змонтоване з порушенням рекомендацій заводу-виготовлювача, технічних норм і правил.

13. Гарантія не поширюється у разі, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми тощо).

14. Гарантія не поширюється у разі, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.

15. Гарантія не поширюється, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції по експлуатації.

16. Гарантія не поширюється у разі, якщо на обладнанні пошкоджені гарантійні пломби виробника або постачальника.

17. Гарантія не поширюється у разі, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

18. Гарантія не поширюється у разі пошкодження обладнання, заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, води, пилу, комах тощо.

19. Постачальник за жодних умов не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи всі випадки втрати прибутків, переривання ділової активності, втрати ділової інформації або інших грошових втрат), пов'язаних із використанням або неможливістю використання проданого Обладнання (Товару).

20. Для проведення діагностики або ремонту обладнання Покупець (дилер, інсталятор, Замовник) здійснює демонтаж і монтаж Обладнання (Товару) (або окремого агрегату, елемента обладнання), а також доставку (в разі необхідності) Обладнання (Товару) за адресою прийому в гарантійний ремонт і назад самостійно та за власний кошт. Йдеться про малогабаритне обладнання (теплові насоси малої потужності, зволожувачі, осушувачі тощо) або окремий агрегат, елемент обладнання, що підлягає демонтажу і транспортуванню.

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ (ПРОВЕДЕННЯ ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБІТ)

Для введення обладнання в експлуатацію Покупцю необхідно звернутися в один із авторизованих сервісних центрів (далі - «АСЦ») або до іншої спеціалізованої організації, що має відповідні дозволи і ліцензію на виконання відповідних робіт для виклику спеціаліста.

Для такого обладнання, як: чилери, теплові насоси, мультизональні системи, гарантія вважається дійсною за умови проведення пусконалагоджувальних робіт АСЦ і за наявності заповненого «протоколу запуску»

Введення обладнання в експлуатацію проводиться лише за виконання наступних умов:

- Наявність гарантійних документів із правильно заповненим гарантійним талоном;

- Розміщення, монтаж і підключення обладнання відповідають вимогам заводу-виготовлювача та чинним нормам і правилам.

ЦЕ ВАЖЛИВО! Організація, що виконала пусконалагоджувальні роботи бере на себе гарантійні зобов'язання перед Покупцем у обсязі, передбаченому для заводу-виробника. Організація, яка здійснила монтаж, несе відповідальність за якість і правильність (згідно з проектом та інструкцією заводу-виготовлювача) виконання монтажних робіт і якість використовуваних матеріалів.

РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ

Гарантійні зобов'язання передбачають безкоштовне постачання запчастини, що вийшла з ладу. Роботи із заміни запчастини, включно із супутніми витратними матеріалами, що будуть використані під час заміни деталі, виконує монтажна організація або АСЦ (на платній основі).

УВАГА! Обладнання вимагає щорічного обслуговування.

* Ці умови є стандартними, публічними, мають юридичну силу й опубліковані в Урядовому Кур'єрі №177 (6293), від 21 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ ОФІЦІЙНОГО ДИСТРИБ`ЮТОРА (ПОСТАЧАЛЬНИКА) КЛІМАТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ В УКРАЇНІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Гарантійні зобов'язання перед Покупцем на Обладнання (Товар), що поставляє Постачальник несе компанія, яка здійснила продаж і монтаж Обладнання (Товару) на об'єкті клієнта. Постачальник несе гарантійні зобов'язання на Обладнання (Товар), що реалізовується перед своїми дилерами i дистриб'юторами, якi безпосередньо купують Обладнання (Товар) в Постачальника. Гарантійне обслуговування здiйснюється – Постачальником або авторизованими Постачальником компаніями - сервісними центрами (далі – «АСЦ.»).

 2. Гарантійне обслуговування перед дилером має на увазі поставку дилеру запчастин, які вийшли з ладу з вини виробника або заводський брак, сама замiна запчастини проводиться дилером чи АСЦ (на платнiй основi).

3. Гарантійний строк обчислюється з моменту підписання протоколу запуску, але не пізніше 1 (одного) року з моменту передачі Обладнання Покупцю (підписання видаткової накладної) . На Обладнання, яке не потребує протоколу запуску (вказане в таблиці в цих гарантійних умовах) гарантійний строк обчислюється з моменту передачі Товару (підписання видаткової накладної).

4. Дилер здiйснює демонтаж і монтаж Обладнання (Товару) (або окремого агрегату, елемента обладнання), а також доставку (в разі необхiдностi) Обладнання (Товару) за адресою прийому в гарантійний ремонт і назад самостійно та за власний рахунок.

2. УМОВИ ГАРАНТІЇ

1. Гарантійне обслуговування не проводиться в таких випадках:

1.1. Якщо обладнання (Товар) пошкоджено при транспортуванні, зберіганні або порушені правила експлуатації. В тому числі, якщо виріб має:

 Механiчнi, термічні, електричні пошкодження. Пошкодження, викликані потраплянням всередину Обладнання (Товару) сторонніх речовин, предметів рідин, комах, тварин. Пошкодження, викликані використанням нестандартного або такого, що не пройшло тестування на  сумісність. Пошкодження, викликані стихією, пожежею, побутовими факторами. Пошкодження, викликані невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж та іншими зовнішніми факторами (кліматичними й іншими). Пошкодження, викликані використанням нестандартних запчастин, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів. Пошкодження, викликані недотриманням терміну і періоду технічного i профілактичного обслуговування, якщо воно необхідне для даного Обладнання (Товару).

1.2. Якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту. 

1.3. Якщо пошкоджені гарантійні пломби виробника або постачальника.

1.4. Якщо на Обладнанні ( Товарi ) без узгодження з постачальником або АСЦ були встановлені додаткові пристрої, не передбачені виробником.

1.5. Якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні.

1.6. Якщо Обладнання (Товар) змонтовано з порушенням умов зазначених в правилах проєктування, монтажу та наладки, викладених в інструкціях з монтажу та проєктування Обладнання (Товару).

1.7. Якщо відсутній заповнений гарантійний талон і протокол запуску для Обладнання (Товару), де це необхідно (див. Додаток №1).

1.8. Якщо відсутнє проведення технічного обслуговування (ТО) з обов'язковою документальною фіксацією проведення, ТО в журналі/паспорті обладнання. 

2. Гарантійні зобов'язання не поширюються:

2 1. На шкоду заподіяну іншому Обладнанню (Товару), що працює в сполученні з даним виробом.

2.2. На сумісність даного Обладнання (Товару) з виробами і програмними продуктами третіх сторін, в частині їх сумісності, конфігурації.

2.3. На комплектацію і упаковку продукції, а також на витратні матеріали.

Відмова від відповідальності за супутні збитки. Компанія за жодних умов не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи всі випадки втрати прибутків, переривання ділової активності, втрати ділової інформації, або інших грошових втрат) пов'язані з використанням або неможливістю використання проданого Обладнання (Товару).

3. ПРЕД'ЯВЛЕННЯ РЕКЛАМАЦІЇ І ПРИЙОМ ОБЛАДНАННЯ(ТОВАРУ)

1. Для пред'явлення рекламації на придбане Обладнання (Товар) необхідно подати «заявку на послуги», копію гарантійного талона та копію протоколу запуску (в разі необхідності його підписання).

2. Обладнання (Товар) не приймається на гарантійне обслуговуванні в разі виявлення порушень умов гарантії (див. Розділ 2). 

3. Виникаючі при прийомі Обладнання (Товару) спірні питання, а також позаштатні ситуації, вирішуються керівником сервісного відділу. 

4. Постачальник залишає за собою право відмови в гарантійному обслуговуванні при виявленні ознак порушення правил експлуатації в процесі тестування або ремонту Обладнання (Товару).

4. СТРОКИ  ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОБЛАДНАННЯ (ТОВАРУ)

1. Поставка запчастин Постачальником за підтвердженими гарантійними випадками вiдбувається вiд 2 (двох) до 80 (вісімдесяти) робочих днів, залежно від моделі Обладнання (Товару) і деталі, що вийшла з ладу.

5. ЗАЛИШКОВІ СТРОКИ ГАРАНТІЇ НА ВІДРЕМОНТОВАНЕ ЗАМІНЕНЕ ОБЛАДНАННЯ (ТОВАР)

1. На відремонтоване або замінене Обладнання (Товар) дата закінчення гарантії встановлюється аналогічною даті закінчення гарантії на початкове здане в експлуатацію Обладнання (Товар). Дата закінчення гарантії на початкове здане Обладнання (Товар) фіксується при прийомі в гарантійне обслуговування.

 

Бренд

Тип обладнання

Стандартна гарантія

рік

Умови гарантії

1. Haier (Китай)

а) Мультиспліт системи кондиціювання

3

Заповнений гарантійний талон

б) Напівпромислові спліт системи кондиціювання

Заповнений гарантійний талон

в) VRF - система

Заповнений гарантійний талон і протокол запуску

г) фанкойли

3

Заповнений гарантійний талон

Д) пульти керування фанкойлами

1

2. RC Group (Італія)

а) чілери

1

Заповнений гарантійний талон і протокол запуску

б) теплові насоси

1

Заповнений гарантійний талон і протокол запуску

в) прецизійні кондиціонери

1

Заповнений гарантійний талон і протокол запуску

3.  DriSteem (США)

а) зволожувачі повітря

1

Заповнений гарантійний талон

4. Weger (Німеччина)

а) припливно-витяжні системи для будь-якого типу об'єктів

3

Заповнений гарантійний талон і протокол запуску

5. Alfa Laval (Швеція)

а) повітряні конденсатори

1

Заповнений гарантійний талон і протокол запуску

6. Alfa Luve (Швеція)

б) сухі охолоджувачі

1

Заповнений гарантійний талон і протокол запуску

7. Myсond (Великобританія)

а) модульні чілери

1

Заповнений гарантійний талон і протокол запуску

б) фанкойли

1

Заповнений гарантійний талон

в) припливні установки

1

Заповнений гарантійний талон

 ґ) осушувачі повітря

1

Заповнений гарантійний талон і протокол запуску

д) зволожувачі повітря

1

Заповнений гарантійний талон

е) теплові насоси

2

Заповнений гарантійний талон і протокол запуску

є) пульти управління, датчики вологості CO2, накладні термостати, гігростати, пульти / вентиляція, смарт девайси

1

Заповнений гарантійний талон

ж) термостати тепла підлога/фанкойли

1

Заповнений гарантійний талон

з) сервопривода

1

Заповнений гарантійний талон

и) пресостати

1

Заповнений гарантійний талон

8. Decsa (Італія)

а) баштові та випарні конденсатори

1

Заповнений гарантійний талон

9. Trotec

а) адсорбційні осушувачі повітря

1

Заповнений гарантійний талон

10. Goodman

а) руфтопи

1

Заповнений гарантійний талон

б) печі повітряного опалення

1

Заповнений гарантійний талон

в) ККБ

1

Заповнений гарантійний талон

11. Cristopia (Франція)

а)  акумулятори холоду (наповнювач ємностей)

10

Заповнений гарантійний талон і протокол запуску

12. MicroDam (Південна Корея)

а) дренажні насоси

1

Заповнений гарантійний талон

13. Atmic (Україна)

а) щити автоматики

3

Заповнений гарантійний талон

14. Hitachi (Японія)

а) теплові насоси

2

Заповнений гарантійний талон і протокол запуску

15. Climaveneta (Італія)

а) чілери

б) теплові насоси

в) руфтопи

г) фанкойли

1

Заповнений гарантійний талон і протокол запуску

16. Hitecsa (Iспанія)

Компресорні блоки, канальні кондиціонери, руфтопи, теплові насоси.

1

Заповнений гарантійний талон і протокол запуску

17. Casals

Припливно-витяжні установки. Вентилятори.

1

Заповнений гарантійний талон і протокол запуску

18. VTS

(Польща)

Припливно-витяжні системи

2

Заповнений гарантійний талон

Повітряні завіси та тепловентилятори

3