РОЗВИТОК ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ В УКРАЇНІ

Компанія Акліма з оптимізмом оцінює потенціал ринку теплових насосів в Україні в наступні 5 років.

Проте дійсно є декілька факторів, які сповільнюють ріст ринку:

  • кінцевий споживач ще недостатньо добре проінформований про можливості теплових насосів та переваги їх використання. В інтернеті та інших засобах інформації все ще багато контенту з оманливими та неправдивими твердженнями про теплові насоси;
  • недостатня кількість спеціалістів, які можуть запроектувати та реалізувати проекти з тепловими насосами;
  • споживачі повинні бути впевнені в довгостроковій економії. При існуючому співвідношенню вартості газу та електричної енергії  проекти реновації зазвичай мають тривалий строк окупності. Відповідно зараз основний покупець теплових насосів це власник новобудови. Ринок реновації значно більший за ринок новобудов, проте проєкти з реновації систем опалення потребують ретельнішого проектування та спеціалістів відповідної кваліфікації;
  • низький рівень інтеграції установок з відновлюваних джерел (ВДЕ), що генерують електричну енергії, у побутовому секторі. Комплексні рішення мають більший потенціал до зменшення експлуатаційних витрат на утримання будинку;
  • для кінцевого споживача недостатня кількість додаткових фінансових інструментів (пільгові кредити, програми співфінансування, субсидій чи часткової компенсації реалізації проектів зі встановлення енергоефективного обладнання).

 

Важливо зазначити, що теплові насоси є вагомим інструментом з розбудови енергетичної безпеки країни в секторі теплопостачання. Перехід від імпортованого природного газу до електроенергії, що виробляється в середині країни, є важливим кроком до забезпечення енергетичної безпеки України.

 

Бренд Mycond активно працює в напрямках, на які має можливість впливати.

НАВЧАННЯ

На базі Академія Акліма створені декілька курсів для менеджерів з продажу, інсталяторів та сервісних інженерів. Навчальний матеріал постійно оновлюється, викладається інформація практичного спрямування. Слухачі набувають необхідних навичок з напрямку теплових насосів та з побудови ефективних інженерних систем. Багато уваги приділяється екологічним рішенням, технічним рішенням з низьким споживанням енергія та комплексному підходу до проектування інженерних систем.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Теплові насоси – ключова технологія з низько вуглецевого розвитку систем опалення. Є три основних типи теплових насосів – повітря-вода, ґрунт-вода та вода-вода. Повітряні теплові насоси мають нижчу сезонну ефективність (SPF – season performance factor) у порівнянні з ґрунтовими, проте саме повітряні ТН займають найбільшу частку всього ринку побутового обладнання. Цьому сприяють наступні фактори: нижчі інвестиції, відсутність ґрунтових робіт (особливо актуально для проектів реновації), простота монтажу та обслуговування, можливість встановлення в умовах щільної забудови, короткі строки реалізації проекту.

 

Mycond сконцентрував свої зусилля на повітряних теплових насосах. В обладнанні використовують передові технології, що дозволяє досягати високих показників ефективності. На графіку нижче вказана економія у відсотках від використання теплового насосу у порівнянні з газовим котлом в залежності від SPF (від 2,5 до 4,0) та типу тарифу на електроенергію.

 

Стандартний тариф на електричну енергію – 2,64 грн/кВт‧год.

2-зонний: з 7.00 до 23.00 – стандартний тариф;  з 23.00 до 7.00 – 0,5 стандартного

ККД газового котла 90%, вартість газу – 8 грн/м3.

 

ЕКОЛОГІЯ

Теплові насоси, як технологія, виробляють тепло зі значно меншим впливом на навколишнє середовище у порівнянні із котлами на викопному паливі. Частка електроенергії виробленої з ВДЕ постійно зростає, що  у перспективі робить тепловий насос ще більш привабливим рішенням.

В обладнанні Mycond використовуються фреони з низькими показниками GWP. Теплові насоси Mycond серії BeeEco з фреоном R290 (GWP=3) відповідають передовим стандартам ефективності та екологічності. BeeEco – ідеальне рішення для проектів реновації та систем опалення, які вимагають високу температуру теплоносія.

ІНВЕСТИЦІЇ В ІННОВАЦІЇ

Mycond системно інвестує в інноваційні технології. Це дозволяє зберігати передові позиції на ринку теплових насосів та пропонувати клієнту сучасне обладнання.

КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ

Теплові насоси Mycond просто інтегруються в систему розумний чи в систему енергетичного менеджменту будівлі. Розвиток ВДЕ, стимулювання самозабезпечення електричною енергію споживачів (наприклад, механізм “net billing”) відкриває додаткові можливості зростання ринку теплових насосів. Для ринку України компанія Акліма пропонує клієнтам комплексне рішення, що поєднує сонячні електричні станції та теплові насоси Mycond. "Розумне" поєднання двох систем створює додаткові вигоди – зменшення експлуатаційних витрат на опалення, підвищення стійкості системи та часткова автономність.

 

Автор статті: продакт-менеджер теплових насосів Mycond Олексій Соломаха.

Джерело: https://mycond.ua/blog/rozvytok-teplovyh-nasosiv-v-ukrayini