Каталогобладнання

Теплові насоси
Реверсивні теплові насоси "повітря-вода"
Високотемпературні теплові насоси "повітря-вода", тільки нагрів
Теплові насоси "вода-вода", реверсивні на гідравлічній стороні
Реверсивні теплові насоси "вода-вода"
Високотемпературні теплові насоси "вода-вода", тільки нагрів
Геотермальні реверсивні теплові насоси
Геотермальні теплові насоси, тільки нагрів